Google

środa, 20 lutego 2008

American Idioms 16

become effective, take effect, go into effect - wejść w życie, zacząć obowiązywać
a debate over the Constitution - dyskusja na temat Konstytucji
divide into two groups - podzielić (się) na dwie grupy (ugrupowania)
heroes of the Revolutionary War - bohaterowie wojny o niepodległość USA
future (former) president - przyszły (były) prezydent
they distrusted the idea - byli przeciwni realizacji tego projektu
come back to life - ożywić się ponownie
the capital city (of the new nation) - stolica (nowego państwa)
hold elections for Congress - zorganizować wybory do Kongresu

niedziela, 20 stycznia 2008

American Idioms 15

provide (local) telephone services - świadczyć (lokalne) usługi telefoniczne
long-distance (overseas) call (service) - rozmowa zamiejscowa (zagraniczna), połączenie międzymiastowe (międzykontynentalne)
public phone, payphone - automat telefoniczny
telephone booth - budka telefoniczna
dial a number - wybrać numer telefonu
touch-tone (push-button) phone - telefon dotykowy(przyciskowy)
answering machine - "automatyczna sekretarka"
beeper, pager - przywoływacze elektroniczne
page - przywołać kogoś(np. przez głośnik)
calling card - kredytowa karta telefoniczna

piątek, 18 stycznia 2008

American Idioms 14

Flag Day - Dzień Flagi(państwowej)
adopt a resolution - uchwalić rezolucję
the President signed the national Flag Day bill - Prezydent podpisał ustawę, ustanawiającą Dzień Flagi
the flag has gone through many transformations - flaga przeszła wiele przeobrażeń
13 horizontal stripes - 13 poziomych pasów
50 white stars in a blue field - 50 białych gwiazd na niebieskim polu(tle)
13 original colonies - 13 kolonii, które założyły Stany Zjednoczone
the national anthem - hymn narodowy(państwowy)
Pledge of Allegiance - Przysięga Wierności
for which it stands - którą (ona) symbolizuje

wtorek, 18 grudnia 2007

American Idioms 13

work force, labor force - siła robocza
worker - pracownik (umysłowy lub fizyczny)
break up - rozbić, rozpaść się
its property was worth... - wartość majątku(przedsiębiorstwa) wynosiła...
the total amount - ogólna ilość, suma
goods and services - towary i usługi
all but... - wszystkie z wyjątkiem...
they are responsible for inventing the telephone and later developing it - ich zasługą jest wynalezienie i ulepszenie telefonu
they improved what we now call the telephone - ulepszyli urządzenie, które dziś nazywamy telefonem
link by telephone - połączyć siecią telefoniczną
establish one telephone system - założyć jednolitą sieć telefoniczną
Poznaj wyrażenia przyimkowe

wtorek, 27 listopada 2007

American Idioms 12

fast food(s) - dania barowe
restaurant, eating place - restauracja, bar
at one time or another - od czasu do czasu
hot dog, frankfurter, wiener - parówka
(French)fries - frytki
potato chips - chrupki(płatki) ziemniaczane
salad bar - bufet sałatkowy
pizza comes in various kinds and with different toppings - istnieją różne rodzaje pizzy z rozmaitymi dodatkami
chain restaurants - sieć restauracji
for here or to go(eat-in or carry-out) - na miejscu lub na wynos
drive-through(thru) window - okienko dla klientów w samochodach

piątek, 9 listopada 2007

American Idioms 11

maverick - ktoś, kto zachowuje niezależność od grupy lub partii, której jest członkiem
move to... - przenieść (przeprowadzić) się do...
fresh from law school - zaraz po skończeniu szkoły prawniczej (podyplomowych studiów, które musi ukończyć kandydat na prawnika)
settle down - osiedlić się
a fighter for Texan independence from Mexico - walczący o oderwanie Teksasu od Meksyku
tell one from another - odróżnić jedno od drugiego
take on a broader meaning - nabrać szerszego znaczenia
come to mean... - nabrać (nowego) znaczenia...
follow a party on every issue - popierać politykę partyjną we wszystkich kwestiach